top of page

Tenaga mampan: Alliance Bank, SEDANIA bekerjasama bantu PKS

PETALING JAYA: Alliance Bank Malaysia Berhad (Alliance Bank) menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan SEDANIA Technologies Sdn. Bhd. untuk melancarkan program yang dibiayai sepenuhnya bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) menjadi organisasi mampan tenaga Di bawah MOU itu, SEDANIA sebagai pemboleh ubah alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) akan menanggung kos perbelanjaan permulaan dan memberi nasihat kepada pelanggan PKS…Comments


bottom of page